DEZE LENTE BREEKT ER EEN NIEUWE IJSTIJD AAN …

– MEER INFO BINNENKORT –

 

THE STORY

heerlijk artisanaal schepijs met een aangrijpend verhaal

EN PLOTS STAAT JE LEVEN STIL

Het is nu 12 jaar geleden. Onze dochter Elyne krijgt op 15-jarige leeftijd een herseninfarct tijdens het joggen. Een heel moeilijke periode van revalidatie in enkele centra volgde de maanden daarna. Hier doet men alles om zowel fysiek als cognitief zoveel mogelijk functies te herstellen. Maar …

Al gauw werd ons het volgende duidelijk. Na de revalidatie is er qua vervolgopvang een grote nood bij jongvolwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH): ze zijn vaak niet geschikt voor een beschermde werkplaats, ze kunnen vaak niet naar school, maar ook niet naar het reguliere arbeidscircuit.

RE-INTEGRATIE

Wat ze nodig hebben is een plaats waar ze actief kunnen zijn en hun kunde en inzichten nog kunnen verbeteren en dit volgens hun tempo en intensiteit. Zo kunnen ze trainen in de richting van een re-integratie. Nuttig én met een doel voor ogen. Geen bezigheidstherapie, want dat is stilstaan terwijl ze nog veel vorderingen kunnen maken.

Waarom is er geen of te weinig opvang? Deze doelgroep is redelijk klein, maar dat is relatief. We spreken toch over een 100-tal jongeren (in België) per jaar, meestal jongeren die in het verkeer van hun fiets worden gereden of een sportongeval hebben en een hersenletsel oplopen.

ALL YOU NEED IS HOPE.

AND ICE CREAM.

AND YOU.

HEERLIJK ARTISANAAL SCHEPIJS & MEER

We zijn gestart met een ijsatelier, vanuit de VZW Jeugdwerking Hoge Heide. Van productie tot verkoop, in alle fasen kunnen deze jongeren komen participeren, al naargelang hun kunde en groeitraject. Niet alleen voor de jongeren zelf maar ook voor hun ouders zal ons initiatief veel betekenen. Wij hebben als ouders de VZW opgestart met de bedoeling dat ze op termijn zelf bedruipend wordt door verkoop, sponsoring en subsidies. Sinds juni 2017 zie je onze muntgroene trailer – een leuke foodtruck om ons heerlijk schepijs te promoten – op braderijen, festivals, events, etc.

We kijken uit naar 1 April 2018: de opening van het atelier voor de eerste jongeren die we begeleiden. Ons eerste atelier is dan gevestigd op de Mechelse steenweg 32B te Heist op den Berg. Het ijs dat we artisanaal produceren is van top kwaliteit : het nuttige aan het aangename koppelen, heet dat…

VRIJWILLIGERS

Ons project kan niet tot stand komen of draaien zonder de inzet van vrijwilligers. Iedereen die zich geroepen voelt om een steentje bij te dragen, is van harte welkom. Om ons atelier in te richten, zoeken we nog handige Harries en andere gedreven handjes … Voor de begeleiding van onze jongeren, de verkoop vanuit ons atelier of onze events, of andere commerciële en administratieve taken… Alle hulp is welkom!

Vul onderstaand formulier in als je interesse hebt om mee te helpen.

STEUN ONS

let's stick together like ice creams do

STEUN HEIDE ATELIER MET EEN GIFT!

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. Giften met specifieke vermelding (zie verder) komen integraal bij Heide Atelier terecht. De giften vanaf € 40 per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). 

U kan een gift inbrengen in de personenbelasting en/of de bedrijfsbelasting. Stortingen kunnen op de projectenrekening BE10 0000 0000 0404; BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding 128/2994/00026. Attesten worden jaarlijks in februari verzonden.

Project gerealiseerd met de steun van het Emilie Leus fonds.

EVENTS & BEDRJFSFEESTEN

Heide Atelier ijsverkoop met de muntgroene trailer

Bedrijven of verenigingen kunnen contact opnemen om onze ijstrailer uit te nodigen op hun events, familiedag, personeelsfeest, … Wij maken graag een offerte op maat!

Voor kleinere feesten kunnen wij uw dessert aanbieden met onze ‘pretbak’, een mini tafel schepijstoog (inclusief hoorntjes en potjes), waar uw gasten uit drie diverse smaken kunnen kiezen. Meer info: u kunt ons snel bereiken via het contactformulier.

Verras uw bezoekers met het heerlijkste ijs en steun intussen ons project.

CONTACT

Say hi!

ADRES

VZW Jeugdwerking Hoge Heide
Hoge Heide 3, 2223 Schriek (België)

CONTACT

Ines Seutin & Jan Nonneman
info@heideatelier.be
+32 (0)475 66 26 52

FINTRO: BE59 1430 9687 6126

I SCREAM FOR YOU