STEUNEN

Hoe kan jij ons helpen?

Let’s stick together like ice creams do

Een initiatief als Heide Atelier vanaf ‘nul’ opstarten, is financieel een hele uitdaging. Vanzelfsprekend rekenen wij op een goede verkoop van onze producten, maar ook andere vormen van (financiële) hulp zullen levensnoodzakelijk zijn voor de werking van onze vzw.

 • KONING BOUDEWIJNSTICHTING

  Giften vanaf € 40 per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).
  U kan een gift inbrengen in de personenbelasting en/of de bedrijfsbelasting. Stortingen kunnen op de projectenrekening BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding **128/2994/00026***.

 • RECHTSTREEKSE HULP

  Alle rechtstreeks financiële of materiële hulp is uiteraard ook zeer welkom. Ons rekeningnummer is: FINTRO BE59 1430 9687 6126

 • SERVICECLUBS

  Graag komen wij ons project voorstellen op uw bestuursvergadering of diner, zodat u ons als sociaal doel kunt steunen.

 • PETERSCHAP

  Sommige participanten staan op de wachtlijst voor hun tegemoetkoming, maar zouden snel moeten kunnen opstarten met hun begeleiding. Als bedrijf/vereniging kunt u ervoor zorgen dat een jongere kan starten bij Heide Atelier…

 • DE WARMSTE WEEK

  We doen ieder jaar mee aan de warmste week van StuBru. Het zou erg leuk zijn als je met je vereniging of school voor ons een actie kunt doen in het kader van dit mooie initiatief.

 • EVENTS

  Natuurlijk worden we met onze leuke ijstrailer graag uitgenodigd om onze ijsjes te komen verkopen op grote evenementen, festivals, …

ZELF EEN LEUK IDEE? SHOOT!