MISSIE & VISIE

Hoe dit verhaal begon op Een novemberdag in 2005 …

Onze dochter krijgt op 15-jarige leeftijd een herseninfarct tijdens het joggen. Een periode van revalidatie in enkele centra volgde de maanden daarna. Hier doet men alles om zoveel mogelijk functies te herstellen. Maar …

Al gauw werd ons het volgende duidelijk. Na de revalidatie is er qua vervolgopvang een grote nood bij jongvolwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en dan vooral bij diegenen met een ‘milde vorm’ van NAH. Zij hebben geen intense lichamelijke of psychische hulp nodig maar zijn toch vaak niet geschikt voor een beschermde werkplaats, voor school of het reguliere arbeidscircuit. Deze ‘zwevende groep’ is bewust en in zekere matig zelfstandig maar zitten vaak gewoon thuis, beseffend dat ze kansen aan het missen zijn, met alle frustraties van dien.

We willen als organisatie ook een klankbord zijn voor ouders die plots een ‘ander kind’ in huis hebben… Hoe ga je daarmee om, en welke perspectieven mag je wel of niet voorhouden. Daarom hebben wij, als ouders, beslist om zelf ons steentje bij te dragen aan deze nood en hebben wij Heide Atelier (vzw-jeugdwerking Hoge Heide) opgericht, in de hoop dat deze maatschappelijk breed zal gedragen worden.

Ines en Jan

MISSIE

We geloven erin dat NAH jongeren
nog veel groeimarge hebben

We geloven erin dat NAH jongeren nog veel groeimarge hebben. Ze kunnen vaardigheden (terug) aanleren, maar ook leren omgaan met hun nieuwe ‘ik’, leren accepteren, en hun plaats in de maatschappij weer op te pikken. Na de klassieke revalidatie zijn er dus nog veel groeimogelijkheden op fysiek, sociaal of cognitief vlak, maar daarvoor is specifieke begeleiding nodig. Het einddoel kan zijn: een re-integratie op de arbeidsmarkt, maar er is bij ons geen tijdsdruk of andere stress … De jongeren krijgen de tijd en ruimte die ze nodig hebben om het proces alle kansen te geven. Het belangrijkste is dat NAH’ers zo snel mogelijk na hun letsel en eerste revalidatie aan de slag kunnen in een gespecialiseerd atelier, zodat ze hun proces meteen kunnen opstarten, en niet in diepere twijfel en onzekerheid terecht komen. Omdat ze vooral snel weer moeten gaan participeren aan de samenleving, noemen wij ze onze ‘participanten’.

IK WIL PARTICIPANT WORDEN!

VISIE

Iedere participant krijgt
een persoonlijk groeitraject

DIVERSITEIT

De meeste jongeren met een NAH zijn verkeersslachtoffers, maar er zijn ook NAH’ers die bijvoorbeeld een hersentumor, herseninfarct of sportongeval hebben gehad. Afhankelijk van het letsel, treden er diverse problemen op. Net omwille van de diversiteit van de problematiek, dient er ook een persoonlijke aanpak te worden georganiseerd. Een ijsatelier kan daarvoor perfect worden ingezet. Ijsproductie omhelst fijne motorische handelingen en discipline. Het commerciële, verkoop gerichte luik houdt dan weer sociale vaardigheden in, met een interactieve integratie als belangrijke focus

PERSOONLIJK GROEITRAJECT

Iedere participant krijgt een persoonlijk groeitraject, gekoppeld aan een stappenplan dat een aantal trainingselementen inhoudt. Ieder werkt op eigen tempo en met intensiteit die persoonlijk geschikt en haalbaar is. Men kan laagdrempelig instappen, indien nodig, zodat vaardigheden stap voor stap weer worden getraind, met kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen.

SAMENWERKING MET VZW MANÉ

Om meteen op een professionele wijze onze aanpak te kunnen verzekeren, hebben we een intensieve samenwerking opgezet met de VZW Mané, die reeds jaren ervaring heeft met het werken met NAH’ers. Zij begeleiden onze jongeren op vlak van het groeitraject, en stellen daarvoor gespecialiseerde mensen ter beschikking, zoals een ergotherapeut, neuropsycholoog, kinesist, al naar gelang de behoefte van ondersteuning. Op regelmatige tijdstippen wordt er geëvalueerd en eventueel het persoonlijk plan bijgesteld.

LET’S STICK TOGETHER LIKE ICE CREAMS DO

Een initiatief als Heide Atelier vanaf ‘nul’ opstarten, is financieel een hele uitdaging. Vanzelfsprekend rekenen wij op een goede verkoop van onze producten, maar ook andere vormen van (financiële) hulp zullen levensnoodzakelijk zijn voor de werking van onze vzw.

ONTDEK HOE JE ONS KAN STEUNEN

ONZE JONGEREN AAN HET WOORD

AMBER

NATHALIE

KATO

Wie is wie?

INES SEUTIN

INES SEUTIN

ALGEMEEN COÖRDINATOR

0475 66 26 52

JAN NONNEMAN

JAN NONNEMAN

INTAKE & GROEIPLAN

0497 54 34 12

MANÉ VZW

MANÉ VZW

BEGELEIDING NAH

www.mane.be